Zoeken
For the Future of Farming
MaïszadenGraszadenGraslandbemestingBroeiremming

Broeiremming

Met Selko TMR, gemakkelijk fris en smakelijk voer zonder broei!

Door het warme weer en de hoge luchtvochtigheid in deze periode van het jaar wordt het voer aan het voerhek zeer snel warm. Dit is een herkenbaar probleem. Dieren vreten minder, productie daalt en de weerstand komt onder druk.

Gebruik daarom Selko®-TMR in de voermengwagen om broei aan het voerhek te voorkomen. Dit is een mengsel van zuren dat de temperatuursverhoging (vermindering van 35%) in het voer sterk vertraagt. Selko®-TMR verhoogt de voeropname en daarmee de melk- of vleesproductie.

Ook stijgt het melkeiwitgehalte en daalt het celgetal. Selko®-TMR heeft vooral een positief effect als er nog geen broei in de kuil zit, maar als de temperatuurstijging vooral aan het voerhek plaatsvindt.

De praktijkervaringen zijn zeer positief. Het is eenvoudig onverdund toe te dienen en werkt niet corrosief voor de voermengwagen.

Nieuw: naast vaten van 225 kg is Selko TMR nu ook verkrijgbaar in IBC containers van 1000 l.

Ervaringen van Selko®- TMR gebruikers:

  • Bij broei werkt Selko®-TMR, dit product houdt mijn voer koel en daags erna zie ik dat ook het restvoer bij jongvee beter gevreten wordt.
  • Mijn voeropname bij melkvee is met 2 tot 4 kg gestegen, eerst geloofde ik niet dat enkel het zuur hiervoor zorgde. Maar toen mijn vat leeg was, zakte de voeropname meteen.
  • Bij een bedrijf met 70 melkkoeien, waar om de 3 dagen melk wordt opgehaald, hebben ze met Selko®-TMR ruim 300 liter melk extra in de tank. Dit is een stijging van 1,5 liter melk per koe per dag extra.
  • Een vleesveehouder die last heeft van lichte broei in zijn voer, heeft na toediening van Selko®-TMR frisser en beter voer, waardoor de opname verhoogt.